• Tel (0040)723.347.375

 • E-mail office@terasis.ro

Programul Operational de Competitivitate (POC)

Programul Operațional Competitivitate (POC) susține investiții menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește sprijinul pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și infrastructura IT&C.

Următoarele domenii de specializare inteligentă au fost identificate în cadrul Strategiei Naționale de Cercetare Inovare 2014-2020 și vor fi susținute prin POC:

 • bioeconomie;
 • tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate;
 • energie, mediu și schimbări climatic;
 • eco-nano-tehnologii și materiale avansate.

Pachetul financiar total pentru POC este stabilit la suma de   1.329.787.234 EUR

In prezent, sunt deschise urmatoarele linii de finantare disponibile pentru beneficiarii privati:

Axa Prioritară 2 Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă

Acţiunea 2.2.1 – Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

 Ghidul beneficiarului poate fi consultat la adresa:http://www.fonduri-ue.ro/poc-2014#implementare-program.

Detalii proiect

Alocare financiara: 59,7 milioane euro

Tipuri de proiecte ce se pot finanţa:

 • Dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC cu aplicabilitate în restul economiei româneşti pentru integrarea pe verticală a soluţiilor TIC;
 • Realizarea proiectelor strategice inovative cu impact asupra dezvoltării întregii industrii TIC la nivel naţional sau internaţional.

Valoarea maximă nerambursabilă = 3.240.000 lei per proiect

Durata maximă de implementare a proiectului (inclusiv depunerea ultimei cereri de rambursare) este de 36 de luni.

Solicitantii eligibili sunt:

Solicitant – microintreprinderea, intreprinderea mica sau mijlocie centrată pe domeniul TIC sau microintreprinderea, intreprinderea mica sau mijlocie care face parte dintr-un cluster centrat pe domeniul TIC, ce depune o cerere de finanţare singura sau in calitate de lider al unui consorţiu de IMM-uri care fac parte din clustere centrate pe domeniul TIC.

Activitati eligibile

 • Activităţi de investiţii în active corporale şi necorporale
 • Activităţi de cercetare industrială sau dezvoltare experimentală
 • Activităţi de inovare destinate IMM-urilor
 • Activităţi de inovare de proces şi organizaţională.

In cadrul schemei de minimis (max 200.000 eur nerambursabili), sunt eligibile activitatile de mai jos pentru acţiunea 2.2.1:

 • Informare şi publicitate, inclusiv activităţi de promovare a rezultatului proiectului (produsului, aplicaţiei sau serviciului creat prin proiect)
 • Servicii de consultanţă/avize/acorduri/autorizaţii
 • Instruire/formare profesională specifică
 • Auditare intermediară/finală a proiectului
 • Management intern de proiect
 • Plata abonamentelor şi cotizaţiilor necesare pentru implementarea proiectului

Data lansare aplicatie online: 1 octombrie 2015

Aveti un proiect care corespunde obiectivelor acesti linii de finantare? Va rugam sa ne contactati pe e-mail la office@terasis.ro pentru a discuta in detaliu eligibilitatea proiectului si oportunitatea de a aplica pentru aceasta linie de finantare.